1. Sıfat isteksiz, gönülsüz, hevessiz, çekingen, müstağni.
  2. Sıfat direnen, dayatan, mukavemet/muhalefet eden, karşı koyan.
kaçınmak Fiil
ağır davranmak Fiil
istemeden verilen rıza
istemeye istemeye rıza göstermek Fiil
tok satıcı
bir şeyi yapmayı istememek Fiil
borca girmek istememek Fiil