remediation

  1. Noun düzeltme, islâh/tedavi etme, iyileştirme, geliştirme.
    remediation of reading problems.
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39) Noun, Trades-Professions
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39.0) Noun, Trades-Professions
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39.00) Noun, Trades-Professions
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (NACE kodu: E) Noun, Trades-Professions
su kalitesinin iyileştirilmesi Noun