remediation

  1. İsim düzeltme, islâh/tedavi etme, iyileştirme, geliştirme.
    remediation of reading problems.
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39.0) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (NACE kodu: 39.00) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (NACE kodu: E) İsim, Sanayi ve Zanaatler
su kalitesinin iyileştirilmesi İsim