rent received in advance

  1. önceden tahsil edilmiş kira-