replenish

  1. Transitive Verb (eksiklerini) tamamlamak, ikmal etmek.
    to replenish one's stock of food.
  2. Transitive Verb (ateşe/sobaya vb.) yakıt/odun/kömür vb. atmak, (ateşi vb.) tazelemek/canlandırmak, beslemek.
    Please replenish the fire.
  3. Transitive Verb yeniden/tamamen doldurmak.
  4. Transitive Verb (eskiyen/yıpranan şeyleri) yenilemek, yerine yenisini sağlamak.
    He replenished his glass. Her wardrobe need replenishing.
deposunu doldurmak Verb
deposunu yeniden doldurmak Verb
stok ikmali yapmak Verb
erzak ikmali yapmak Verb
gardrobunu tamamlamak Verb
krediye ek teminat vermek Verb
bir krediye ek teminat vermek Verb
bir borç için ek teminat sağlamak Verb
gemi ambarlarını doldurmak Verb
kasasını yeniden doldurmak Verb
rezervleri tamamlamak Verb
rezerv ikmalinde bulunmak Verb