requirements

  1. Noun ihtiyaç durumu
isteklerinde alçakgönüllü olmak Verb
fazla şey istememek Verb
ilave şartlar Noun
yıllık ihtiyaçlar Noun
şartları karşılamak Verb
şartları yerine getirmek Verb
beklenen şartlar Noun
çıraklık şartları Noun
temel gerekler Noun
temel şartlar Noun
kanuni şartlara uygun olmak Verb
gümrüklenmemiş malların konulduğu antrepo
ödünç alma koşulları Noun
ihtiyaçların hesaplanması
kapasite ihtiyacı
nakit ihtiyacı
likidite ihtiyacı
rekabet koşulları Noun
usul hukukunun şartlarını yerine getirmek Verb
şirket ihtiyaçları Noun
kasa önünde para sayma talimatı
karşı talepler Noun
koşulları karşılamak Verb
teminat şartı
kredi koşulları Noun
müşteri istekleri Noun
gelişim için gerekli şeyler Noun
gelişim için gerekli şeyler Noun
kâr payı şartları Noun
memleket içi gereksinimler Noun
kabul şartlarının kolaylaştırılması
aranan eğitim düzeyi
seçilebilme koşulları Noun
işçilerin öne sürdüğü şartlar Noun
işçilerin öne sürdüğü şartlar Noun
giriş koşulları Noun
bir ülkeye giriş için gerekli belgeler Noun
sınava girme koşulları Noun
döviz ihtiyacı
yöneticilik koşulları Noun
büro giderleri Noun
büro giderleri Noun
ihracat şartları Noun
finansman ihtiyacı
mali ihtiyaçlar Noun
finansman koşulları Noun
biçim bakımından gerekli koşullar Noun
resmi şartlar Noun
yakacak ihtiyacı
mezuniyet koşulları Noun, Education-Training
mezuniyet şartları Noun, Education-Training
donanım gereksinimleri Noun, Information Technology
yerli ihtiyaçlar Noun
memleket içi ihtiyaçlar Noun
ev ihtiyaçları Noun
ev gereksinimleri Noun
konut gereksinimi
ithal ihtiyaçları Noun
yatırım koşulları Noun
yatırım gereksinimleri Noun
iş koşulları Noun
etiketleme kuralları Noun
alan ihtiyacı
kanunun öngördüğü şartlar Noun
lisans şartları Noun
lisans şartları Noun
likidite ihtiyacı
ihtiyaç listesi
(Br) bir menkul kıymetin borsada alınıp satılmasından önce uyulması gereken şartlar Noun
yerel gereksinimler Noun
mahalli ihtiyaçlar Noun
zorunlu şartlar Noun
işgücü gereksinimi ihtiyacı
üretimin gerektirdiği teknik şartlar Noun
markalama şartları Noun
malzeme ihtiyacı
istenilen şartları karşılamak Verb
şartları karşılamak Verb
birinin ricalarını yerine getirmek Verb
taleplere uymak Verb
(Br) ağır yük vagonu gereksinimini karşılamak Verb
ihtiyaçları karşılama
üyelik şartları Noun
asgari teminat şartı
asgari şartlar Noun
modernleştirme gereksinimleri Noun
aylık gereksinimler Noun
aylık ihtiyaçlar Noun
büro gereksinimleri Noun
işletme ihtiyaçları Noun
işletme ihtiyaçları Noun
işletme gereksinimleri Noun
ambalaj şartları Noun
ambalajlama şartları Noun
uçak yolcusu ihtiyaçları Noun
barış gereksinimleri Noun
azami kredi ihtiyacı
para ihtiyaçları Noun
çoğunluk ihtiyaçları Noun
izin zni için gerekli şartlar Noun
şahsi ihtiyaçlar Noun
personel ihtiyacı
güç ihtiyacı
aranan vasıflar Noun
ham madde ihtiyacı
hammadde ihtiyacı
kayıt şartları Noun
kayıt şartları Noun
reassürans şartları Noun
reasürans şartları Noun
şartları hafifletmek Verb
bütün koşulları yerine getirmek Verb
mevsim ihtiyaçları Noun
ağır şartlar Noun
ithalat teftiş koşullarını basitleştirmek Verb
gereksinim kaynağı
(Br) asgari mevduat şartı
asgari mevduat şartı
özel ihtiyaçlar Noun
kanuni şartlar Noun
stok ihtiyacı
malzeme ihtiyacı
adam başına miktar yiyecek ihtiyacı
fesih şartları Noun
bütün istenilen şartlar Noun
trafik kuralları Noun
yıllık ihtiyaçlar Noun
kabul için aranan şartlar Noun
kolej girişi için gerekli şartlar Noun
başarı için gerekli şartlar Noun
mal ihtiyacı
hammadde ihtiyacı
kanunun öngördüğü koşullar Noun
trafik nizamnamesi
tescil şartından muaf olmak Verb
her türlü şartı karşılamak Verb
kanunun icaplarını yerine getirmek Verb
bilgi gerekleri tablosu Noun
ham madde ihtiyacını karşılamak Verb
hammadde ihtiyacını karşılamak Verb