requirements

isteklerinde alçakgönüllü olmak Fiil
fazla şey istememek Fiil
ilave şartlar İsim
yıllık ihtiyaçlar İsim
şartları karşılamak Fiil
şartları yerine getirmek Fiil
beklenen şartlar İsim
çıraklık şartları İsim
temel gerekler İsim
temel şartlar İsim
kanuni şartlara uygun olmak Fiil
gümrüklenmemiş malların konulduğu antrepo
ödünç alma koşulları İsim
ihtiyaçların hesaplanması
kapasite ihtiyacı
nakit ihtiyacı
likidite ihtiyacı
rekabet koşulları İsim
usul hukukunun şartlarını yerine getirmek Fiil
şirket ihtiyaçları İsim
kasa önünde para sayma talimatı
karşı talepler İsim
koşulları karşılamak Fiil
teminat şartı
kredi koşulları İsim
müşteri istekleri İsim
gelişim için gerekli şeyler İsim
gelişim için gerekli şeyler İsim
kâr payı şartları İsim
memleket içi gereksinimler İsim
kabul şartlarının kolaylaştırılması
aranan eğitim düzeyi
seçilebilme koşulları İsim
işçilerin öne sürdüğü şartlar İsim
işçilerin öne sürdüğü şartlar İsim
giriş koşulları İsim
bir ülkeye giriş için gerekli belgeler İsim
sınava girme koşulları İsim
döviz ihtiyacı
yöneticilik koşulları İsim
büro giderleri İsim
büro giderleri İsim
ihracat şartları İsim
finansman ihtiyacı
mali ihtiyaçlar İsim
finansman koşulları İsim
biçim bakımından gerekli koşullar İsim
resmi şartlar İsim
yakacak ihtiyacı
mezuniyet koşulları İsim, Eğitim
mezuniyet şartları İsim, Eğitim
donanım gereksinimleri İsim, Bilgi Teknolojileri
yerli ihtiyaçlar İsim
memleket içi ihtiyaçlar İsim
ev ihtiyaçları İsim
ev gereksinimleri İsim
konut gereksinimi
ithal ihtiyaçları İsim
yatırım koşulları İsim
yatırım gereksinimleri İsim
iş koşulları İsim
etiketleme kuralları İsim
alan ihtiyacı
kanunun öngördüğü şartlar İsim
lisans şartları İsim
lisans şartları İsim
likidite ihtiyacı
ihtiyaç listesi
(Br) bir menkul kıymetin borsada alınıp satılmasından önce uyulması gereken şartlar İsim
yerel gereksinimler İsim
mahalli ihtiyaçlar İsim
zorunlu şartlar İsim
işgücü gereksinimi ihtiyacı
üretimin gerektirdiği teknik şartlar İsim
markalama şartları İsim
malzeme ihtiyacı
istenilen şartları karşılamak Fiil
şartları karşılamak Fiil
birinin ricalarını yerine getirmek Fiil
taleplere uymak Fiil
(Br) ağır yük vagonu gereksinimini karşılamak Fiil
ihtiyaçları karşılama
üyelik şartları İsim
asgari teminat şartı
asgari şartlar İsim
modernleştirme gereksinimleri İsim
aylık gereksinimler İsim
aylık ihtiyaçlar İsim
büro gereksinimleri İsim
işletme ihtiyaçları İsim
işletme ihtiyaçları İsim
işletme gereksinimleri İsim
ambalaj şartları İsim
ambalajlama şartları İsim
uçak yolcusu ihtiyaçları İsim
barış gereksinimleri İsim
azami kredi ihtiyacı
para ihtiyaçları İsim
çoğunluk ihtiyaçları İsim
izin zni için gerekli şartlar İsim
şahsi ihtiyaçlar İsim
personel ihtiyacı
güç ihtiyacı
aranan vasıflar İsim
ham madde ihtiyacı
hammadde ihtiyacı
kayıt şartları İsim
kayıt şartları İsim
reassürans şartları İsim
reasürans şartları İsim
şartları hafifletmek Fiil
bütün koşulları yerine getirmek Fiil
mevsim ihtiyaçları İsim
ağır şartlar İsim
ithalat teftiş koşullarını basitleştirmek Fiil
gereksinim kaynağı
(Br) asgari mevduat şartı
asgari mevduat şartı
özel ihtiyaçlar İsim
kanuni şartlar İsim
stok ihtiyacı
malzeme ihtiyacı
adam başına miktar yiyecek ihtiyacı
fesih şartları İsim
bütün istenilen şartlar İsim
trafik kuralları İsim
yıllık ihtiyaçlar İsim
kabul için aranan şartlar İsim
kolej girişi için gerekli şartlar İsim
başarı için gerekli şartlar İsim
mal ihtiyacı
hammadde ihtiyacı
kanunun öngördüğü koşullar İsim
trafik nizamnamesi
tescil şartından muaf olmak Fiil
her türlü şartı karşılamak Fiil
kanunun icaplarını yerine getirmek Fiil
bilgi gerekleri tablosu İsim
ham madde ihtiyacını karşılamak Fiil
hammadde ihtiyacını karşılamak Fiil