resume possession of sth

  1. Verb bir şeyi yeniden ele geçirmek