retire on one's own lines

  1. Verb kendi hatlarına geri çekilmek