reveal

 1. açıklama(k), ifşa (etmek).
  to reveal a secret. to reveal one's identity.
 2. ortaya/gözönüne serme(k), sergileme(k).
  His conduct reveals great intelligence. The truth will be revealed some day.
 3. meydana çıkarma(k), gösterme(k).
  She drew the curtains aside to reveal beautiful gardens.
 4. ilham etmek, vahyetmek, vahiy yolu ile malûm olmak.
 5. Architecture açıt yanağı: kapı/pencere çerçevesi ile duvar kenarı arasındaki kısım.
malvarlığını vergi makamlarına bildirmek Verb
kimliğini açıklamak Verb
içini dökmek Verb
maskesini atmak Verb
masesini indirmek Verb
bir bozukluğu ortaya çıkarmak Verb
bir kusuru açığa vurmak Verb
birinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmek Verb
suçu bütün çıplaklığıyla ortaya koymak Verb
suçu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak Verb
sırrı açıklamak Verb
kendini göstermek Verb
ortaya çıkmak Verb