1. açıklama(k), ifşa (etmek).
    to reveal a secret. to reveal one's identity.
  2. ortaya/gözönüne serme(k), sergileme(k).
    His conduct reveals great intelligence. The truth will be revealed some day.
  3. meydana çıkarma(k), gösterme(k).
    She drew the curtains aside to reveal beautiful gardens.
  4. ilham etmek, vahyetmek, vahiy yolu ile malûm olmak.
  5. Mimarlık açıt yanağı: kapı/pencere çerçevesi ile duvar kenarı arasındaki kısım.
malvarlığını vergi makamlarına bildirmek Fiil
kimliğini açıklamak Fiil
içini dökmek Fiil
masesini indirmek Fiil
maskesini atmak Fiil
bir bozukluğu ortaya çıkarmak Fiil
bir kusuru açığa vurmak Fiil
birinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmek Fiil
suçu bütün çıplaklığıyla ortaya koymak Fiil
suçu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak Fiil
sırrı açıklamak Fiil
kendini göstermek Fiil
ortaya çıkmak Fiil