revenue department

  1. Defterdarlık
  2. (Br) mal müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı Noun