reversion claim

  1. gayri menkulünü kiraya vermiş olan malikin kira süresi sonunda gayri menkulün iadesini talep etmesi