reward a passage

  1. Verb bir ibaredeki sözcükleri değiştirmek