rhinoceros bird

  1. kurtkıyan
    (Buphaga africana): sığırcıkgillerden ötücü bir kuş.