rigid

 1. Adjective, Mechanics rijit
 2. Adjective katı, sert.
 3. Adjective (a) eğilmez, bükülmez, esnemez, dimdik, hareketsiz.
  a rigid strip of metal. (b) değişmez.
  a rigid schedule.
 4. Adjective şiddetli, sert, değişmez.
  rigid principles. rigid rules of social behavior.
 5. Adjective titiz, müsamahasız, haşin, müşkülpesent, çok emek, isteyen, zor, sıkı.
  a rigid examination. rigid price control.
 6. Adjective sıkı, dakik ölçünlü, oynama payı pek küçük, dar toleranslı.
  Lenses ground to rigid specifications.
 7. Adjective, Machines sert, rijit, esnek olmayan, herhangi iki noktası arasındaki uzaklık dış etkilerle değişmeyen.
 8. Adjective, Aviation (a) katı gövdeli (hava gemisi vb.).
  a rigid airship. (b) rotoru tabana tespit edilmiş (helikopter).
rijitlik Noun, Mechanics
pekleşmek Verb
kaskatı kesilmek Verb
pekişmek Verb
katılaşmak Verb
kalıplaşmak Verb
soğuk hava gemisi
esnek olmayan anayasa
sıkı disiplin yandaşı
sıkı
(sıkı) katı kurallı ekonomi
katı kurallı ekonomi
sayvan
örtme
sert karinalı şişme bot Noun, Maritime Traffic
aşırı cimrilik
esnek olmayan fiyat
esnek olmayan fiyatlar Noun
katı prensipler Noun
katı prensip biler Noun
esnek olmayan katı prensipler Noun
katı kural
sabit kasalı araç Transport
enerjik davranmak Verb
sıkı bir yol izlemek Verb