1. Sıfat, Mekanik rijit
 2. Sıfat katı, sert.
 3. Sıfat (a) eğilmez, bükülmez, esnemez, dimdik, hareketsiz.
  a rigid strip of metal. (b) değişmez.
  a rigid schedule.
 4. Sıfat şiddetli, sert, değişmez.
  rigid principles. rigid rules of social behavior.
 5. Sıfat titiz, müsamahasız, haşin, müşkülpesent, çok emek, isteyen, zor, sıkı.
  a rigid examination. rigid price control.
 6. Sıfat sıkı, dakik ölçünlü, oynama payı pek küçük, dar toleranslı.
  Lenses ground to rigid specifications.
 7. Sıfat, Makine sert, rijit, esnek olmayan, herhangi iki noktası arasındaki uzaklık dış etkilerle değişmeyen.
 8. Sıfat, Havacılık (a) katı gövdeli (hava gemisi vb.).
  a rigid airship. (b) rotoru tabana tespit edilmiş (helikopter).
rijitlik İsim, Mekanik
pekleşmek Fiil
kaskatı kesilmek Fiil
pekişmek Fiil
katılaşmak Fiil
kalıplaşmak Fiil
soğuk hava gemisi
esnek olmayan anayasa
sıkı disiplin yandaşı
sıkı
(sıkı) katı kurallı ekonomi
katı kurallı ekonomi
sayvan
örtme
sert karinalı şişme bot İsim, Denizcilik
aşırı cimrilik
esnek olmayan fiyat
esnek olmayan fiyatlar İsim
katı prensipler İsim
katı prensip biler İsim
esnek olmayan katı prensipler İsim
katı kural
sabit kasalı araç Ulaşım
enerjik davranmak Fiil
sıkı bir yol izlemek Fiil