rubble

  1. Noun moloz, taş dolgu, kaba kırma taş.
  2. Noun döküntü, enkaz (yığını), harabe, kırık dökük şey, yapı döküntüsü.
    Bombing and artillery barrages reduced
    the town to rubble.
  3. Transitive Verb harabeye çevirmek, yerle bir etmek.
molozluk
taş taş üstünde bırakmamak Verb
yakıp yıkmak Verb
moloz temizleme
(çimento , balçıklı vb) döşeme