rule low

  1. Verb (fiyatlar) düşük düzeyini sürdürmekte olmak
(borsada fiyatlar) düşük seviyesini sürdürmek Verb