run off

 1. (a) kaçmak, kaçır(t)mak, hızla uzaklaş(tır)mak.
  His wife ran off with another man. (b) (kolayca/çabucak)
  yaratmak/ibda etmek, icra etmek, (c) (yarışmada) kazananı seçmek/belirtmek, (d) sürmek, kovmak, uzaklaştırmak. (e) fotokopi yapmak, kopya çıkarmak.
  Could you run me off 3 copies of this article, please. (f)
  run off with: çalmak, alıp kaçmak, yürütmek.
  He ran off with a book from the library. (g)
  run off one's feet
  k.d. işi başından aşmak, çok meşgul olmak
sızan/akan su, emilmeyerek toprak üstünde akıp giden yağmur suyu. Noun
(berabere kalanlar arasında) son maç/seçim, eleme maçı/seçimi. Noun
ilk 5 . 000 nüsha basmak Verb
ilk 5,000 nüsha basmak Verb
daktiloda bir mektup yazmak Verb
mektubu daktiloya çekmek Verb
çıtır çıtır konuşmak Verb
yerel gazete için bir makale yazmak Verb
kopya çıkarmak Verb
çoğaltmak Verb
bir raporu çoğaltmak Verb
revaç görmek Verb
normal pillerle çalıştırmak Verb
raydan çıkmak Verb
zevzeklik etmek Verb
raydan çıkmak Verb
(veznedar) bütün parayı alıp kaçmak Verb
bütün parayı alıp kaçmak Verb
(Br) birinin valizini çalmak Verb
parayı alıp kaçmak Verb
parayı alıp sıvışmak Verb
süzdürmek Verb
akış
kalkış pisti