1. (a) kaçmak, kaçır(t)mak, hızla uzaklaş(tır)mak.
  His wife ran off with another man. (b) (kolayca/çabucak)
  yaratmak/ibda etmek, icra etmek, (c) (yarışmada) kazananı seçmek/belirtmek, (d) sürmek, kovmak, uzaklaştırmak. (e) fotokopi yapmak, kopya çıkarmak.
  Could you run me off 3 copies of this article, please. (f)
  run off with: çalmak, alıp kaçmak, yürütmek.
  He ran off with a book from the library. (g)
  run off one's feet
  k.d. işi başından aşmak, çok meşgul olmak
sızan/akan su, emilmeyerek toprak üstünde akıp giden yağmur suyu. İsim
(berabere kalanlar arasında) son maç/seçim, eleme maçı/seçimi. İsim
ilk 5 . 000 nüsha basmak Fiil
ilk 5,000 nüsha basmak Fiil
daktiloda bir mektup yazmak Fiil
mektubu daktiloya çekmek Fiil
çıtır çıtır konuşmak Fiil
yerel gazete için bir makale yazmak Fiil
kopya çıkarmak Fiil
çoğaltmak Fiil
bir raporu çoğaltmak Fiil
revaç görmek Fiil
normal pillerle çalıştırmak Fiil
raydan çıkmak Fiil
zevzeklik etmek Fiil
raydan çıkmak Fiil
(veznedar) bütün parayı alıp kaçmak Fiil
bütün parayı alıp kaçmak Fiil
(Br) birinin valizini çalmak Fiil
parayı alıp kaçmak Fiil
parayı alıp sıvışmak Fiil
süzdürmek Fiil
akış
kalkış pisti