safe and sound

  1. sağ salim
  2. kazasız belasız
  3. salimen