sales department

  1. Noun satış şubesi
satın alma ve satış şubesi Noun