salt away part of one's salary

  1. Verb paranın bir kısmını biriktirmek