satisfactory evidence

  1. kabul edilebilir delil
  2. yeterli kanıt
yeterli kanıt sağlamak Verb
sigorta edilebilirlik belgesi
sigorta şirketi için yeterli delil