satisfactory evidence

yeterli kanıt sağlamak Fiil
sigorta edilebilirlik belgesi
sigorta şirketi için yeterli delil