scavenger

  1. Noun leş yiyen hayvan.
  2. Noun çöpleri karıştırarak işe yarar şeyleri arayan kimse.
  3. Noun çöpçü, sokak süpürgecisi.
ABD'nde
vergi borcundan ötürü maliyenin borçlunun gayri menkulüne el koyarak satışa çıkartması