1. İsim leş yiyen hayvan.
  2. İsim çöpleri karıştırarak işe yarar şeyleri arayan kimse.
  3. İsim çöpçü, sokak süpürgecisi.
ABD'nde
vergi borcundan ötürü maliyenin borçlunun gayri menkulüne el koyarak satışa çıkartması