school

 1. Noun, Education-Training yüksekokul
 2. Noun ekol
 3. Noun okul, mektep.
  boarding school: yatılı okul.
  business school: ticaret okulu.
  coeducational/mixed
  school : karma okul.
  comprehensive school: öğrenim yeteneğine bakmadan bütün öğrencileri kapsayan okul.
  day school : yatısız okul.
  free school: parasız okul.
  graduate school: ihtisas okulu, üniversite mezunlarının ihtisas yaptıkları fakülte.
  grammar school: (a) ilkokul (b)
  Brit. ortaokul/lise.
  high school: lise.
  infants' school: ana okulu.
  primary school: ilk okul.
  private school: özel okul.
  public school
  ABD parasız resmî okul,
  Brit. özel okul.
  reform school: islâh evi.
  secondary school: orta okul.
  state school: devlet okulu.
  trade school: meslek okulu.
  upper/middle/lower school: okulun yüksek/orta/küçük sınıfları.
  vacational school: yaz okulu.
 4. Noun akademi, enstitü, fakülte.
  the school of Law: Hukuk fakültesi.
  Medical school: Tıp Fakültesi.
 5. Noun kurs.
  summer school: yaz kursu.
  night school: gece kursu.
 6. Noun öğretim.
 7. Noun öğretmen ve öğrenciler.
  The school rose and sang National Anthem.
 8. Noun okul binası.
  New schools built by the government.
 9. Noun ekol, bir üstadın öncülük yaptığı tarz/üslûp.
 10. Noun (sanatta/felsefede) çığır, çığırı izleyenler.
  Rembrandt and his school . a modern school of political thought.
 11. Noun belirli inanışa/töreye/yaşam tarzına bağlı kimseler.
  old school: eski terbiye.
  a gentleman
  of the old school: eski zaman adamı.
 12. Noun balık sürüsü.
 13. Transitive Verb (balık) sürü halinde yüzmek.
Sürücü kursu faaliyetleri (NACE kodu: 85.53) Noun, Trades-Professions
okuldan dosdoğru babasının işine girmek Verb
imam-hatip lisesi (İHL) Noun, Education-Training
öğrencilik günlerinde
sıbyan mektebi Noun, Education-Training
Caferilik Proper Name, Religion-Faith
askeri lise Noun, Military
Kuran kursu Proper Name, Religion-Faith
okul günlerinin anısını belleğinde canlı tutmak Verb
kendisine hâkim olmak Verb
çocuklarını okula göndermek Verb
Şafilik Proper Name, Religion-Faith
yüksek öğretmen okulu Noun, Education-Training
kendi çabasıyla okumak
(US) ilkokul
büyükler okulu
devletçe desteklenen özel okul
(Br) devletçe desteklenen özel okul
çıraklık okulu
güzel sanatlar okulu
okula gitmek Verb
okumak Verb
havacılık okulu
siyasi mahkûmlar hapishanesi
yatılı okul
ticaret okulu
Yüksek İşletme Okulu
askeri okul
harp okulu
öksüzler okulu
klasik okul
klasik okul (temeli A.Smith tarafından atılmış olan klasik ekonomi okulu)
(Br) yüksek okul
yüksek okul
(Br) yüksekokul
ticaret okulu
ticaret akademisi
papazların yönettiği okul
örnek okul
papaz okulu
din örgütlerinin işlettiği okul
zenci ve beyazların bir arada okuduğu okul
(US) zenci ve beyazların bir arada okuduğu okul
devletçe tanınan özel okul
(Br) devletçe tanınan özel okul
bölge okulu
(US) bölge okulu
(US) ilkokul
okulu asmak Verb
okulu kırmak Verb
sürücü kursu Noun, Transport
sürücü okulu
mühendislik okulu
kimsesizler okulu
bağışla yapılmış okul
mühendislik okulu
akşam okulu
(US) hazırlık okulu
uçuş okulu
yabancı okul
orman mühendisliği okulu
vakıf kfı okulu
vakıf okulu
yüksek lisans derecesi veren okul Noun, Education-Training
(Br) devletçe desteklenen okul
devletçe desteklenen okul
tatil sırasında açılan kurs
(Br) sanat usta okulu
yapı meslek okulu
sanayi meslek okulu
(Br) yuva
(US) ırkçı olmayan okul
ırkçı olmayan okul
(US) ırk ayırımı gözetmeyen okul
(US) orta okul
tercümanlık okulu
(Br) ilkokul
okul işletmek Verb
dil okulu Education-Training
hukuk fakültesi Noun, Education-Training
posta ile yazışmalı öğretim
okulu terk etmek Verb
okuldan ayrılmak Verb
küçük hapishane
bir okulun hazırlık kısmı
tıp fakültesi Noun, Medicine-Health
tıp fakültesi Noun, Medicine-Health
tıbbiye
merkantilist ekol
orta okul
karma okul
örnek okul
otomobil sürücü okulu
denizcilik okulu
neo-klasik okul
gece okulu
(Br) özel okul
anaokulu
çocuk yuvası Noun, Child Care
yuva okulu
hastabakıcılık okulu
eski terbiye
eski moda
açık hava okulu
kiliseye ait okul
hazırlık sınıfı Noun, Education-Training
meslek okulu
(Br) belediye okulu
(Br) devlet okulu
belediye okulu
devletçe desteklenen okul
küçükler hapishanesi
(US) ıslahhane
(US) ıslahevi
ıslahhane
orta okul
özel okul
(Br) devlet okulu
devlet okulu
teknik okul
teknik okul
(US) meslek okulu
sanat okulu
problemli çocuklar okulu
yüksek okul
okul hesabı
okula gitme
okula devam
okul yetkilileri Noun
okul rozeti
okul sırası
okul binası Noun
öğrenci taşıma
okul kampı
okul tarihçesi
okul çocuğu
yakın okul arkadaşı
okul saati
okul kursu
okul sözlüğü
okul disiplini
okul bölgesi
okul doktoru
okul günleri Noun
okula yazılma
okul teçhizatı
okul gezisi
okul ödevi
ders alıştırmaları Noun
okul sergisi
okul ücreti
okul ücretleri Noun
okul sınıfı
(Br) sınıf
okulsınıfı
okul arkadaşlığı
okul mezunu
okul salonu
okul tatilleri Noun
(Br) okul tatilleri Noun
okul saati
okul saatleri Noun
okul müfettişi
(US) ırk ayırımı gözetmeyen okul
okuldan mezun olan
okuldan mezuniyet
okul kitaplığı
okul hayatı
okul dergisi
öğrenci otobüsü
okul partisi
okul müdürü Noun, Education-Training
öğrenci
okul arazisi
öğretmenler
okul parası vergisi
ders yılı
dönem
okul dönemi
okul bayramı
okul parası
okul tatili
okul bahçesi
technical okul