secondary care

  1. Noun, Medicine-Health ikinci basamak sağlık hizmeti