secular stagnation

  1. ekonomik durgunluk (konjonktür dalgalanmasında uzun süreli durgunluk dönemi