seizure order

  1. Noun, Law elkoyma kararı
bir şeyin müsaderesini emretmek Verb