seizure order

bir şeyin müsaderesini emretmek Fiil