sense of direction

  1. yön duygusu: nerede olduğunu, ne yönde gittiğini bilme /anlama.
    to lose one's sense of direction:
    tersi dönmek, nerede olduğunu bilememek.
yön duygusunu yitirmek Verb
iyi yön duygusuna sahip olmak Verb