sermon

  1. Noun vaaz, dinsel öğüt, hutbe.
  2. Noun öğüt, nasihat, ihtar.
  3. Noun uzun cansıkıcı nutuk.
baccalaureate ile ayni anlama gelir. mezuniyet törenlerinde yapılan dinî âyin.
cenaze de söylenen vaaz
cenazede söylenen vaaz
birine vaaz vermek Verb
vaaz etmek Verb