serve one's own interests

  1. Verb kendi çıkarlarına hizmet etmek