set a low valuation

  1. Verb düşük değer biçmek
mallara değerinden düşük fiyat biçmek Verb
mallara çok düşük fiyat koymak Verb