set one's affairs in order

  1. Verb işlerini düzene koymak