settlement of a claim

  1. bir talebin yerine getirilmesi