shift one's opinion

  1. Verb fikrini değiştirmek