sideline

  1. Noun yan, kenar.
  2. Noun yan-uğraş, asıl meslek dışındaki meşgale.
  3. Noun dükkânda satılan yan ürünler.
  4. Noun, Sports kenar çizgisi.
  5. Noun, Railways tâli hat.
  6. Noun sorumlu olmayan bir kimsenin görüşü.
    throw a sideline on a subject: bir konuyu başka bir yönden/yaklaşımla ele almak.
  7. Transitive Verb oyun dışı etmek.
asıl mesleğinden ayrı iş
yan iş
yan ürün