1. İsim yan, kenar.
  2. İsim yan-uğraş, asıl meslek dışındaki meşgale.
  3. İsim dükkânda satılan yan ürünler.
  4. İsim, Spor kenar çizgisi.
  5. İsim, Demiryolları tâli hat.
  6. İsim sorumlu olmayan bir kimsenin görüşü.
    throw a sideline on a subject: bir konuyu başka bir yönden/yaklaşımla ele almak.
  7. Geçişli Fiil oyun dışı etmek.
asıl mesleğinden ayrı iş
yan iş
yan ürün