signal box

  1. Noun işaret kulübesi
  2. Noun makasçı kulübesi
  3. semafor kutusu
  4. (demiryollarında) kumanda kulesi