silk hat

  1. ipek şapka,(erkeklerin törenlerde giydiği) ipek kaplı uzun silindir şapka.
    silk -hatted: ipek şapkalı.