sit opposite to sb

  1. Verb birinin karşısında oturmak