slap on iron lid on a city

  1. Verb bir şehri zorbalıkla yönetmek