slur


 1. slur over: önem vermeme(k), önemsememe(k), üzerinde durmadan hızla ve hafif geçme(k), önemini
  belirtmeme(k).
  The report slurred over his contribution to the enterprise.
 2. (sözü/heceyi) ağzında geveleme(k).
  slur over a word: kelimeyi ağzında gevelemek/hecelerini birbirine karıştırmak.
 3. küçümseme(k), aşağılama(k), küçük düşürücü/aşağılayıcı söz (söylemek).
 4. kirletme(k), lekeleme(k).
  cast slur on someone's reputation: birinin şerefini/itibarını lekelemek.
 5. Music (a) iki veya daha fazla perdeli notaları kaydırır gibi çalma(k)/söyleme(k), (b) ses kaydırma işareti.
 6. hakaret, tahkir.
 7. bulanıklık.
suçu gizlemek Verb
bir suçu gizlemek Verb
bir suçu örtbas etmek Verb
birinin kabahatlerini susarak geçiştirmek Verb
birinin itibarını lekelemek Verb
birinin itibarını lekelemek Verb