1. slur over: önem vermeme(k), önemsememe(k), üzerinde durmadan hızla ve hafif geçme(k), önemini
  belirtmeme(k).
  The report slurred over his contribution to the enterprise.
 2. (sözü/heceyi) ağzında geveleme(k).
  slur over a word: kelimeyi ağzında gevelemek/hecelerini birbirine karıştırmak.
 3. küçümseme(k), aşağılama(k), küçük düşürücü/aşağılayıcı söz (söylemek).
 4. kirletme(k), lekeleme(k).
  cast slur on someone's reputation: birinin şerefini/itibarını lekelemek.
 5. Müzik (a) iki veya daha fazla perdeli notaları kaydırır gibi çalma(k)/söyleme(k), (b) ses kaydırma işareti.
 6. hakaret, tahkir.
 7. bulanıklık.
suçu gizlemek Fiil
bir suçu gizlemek Fiil
bir suçu örtbas etmek Fiil
birinin kabahatlerini susarak geçiştirmek Fiil
birinin itibarını lekelemek Fiil
birinin itibarını lekelemek Fiil