sober

 1. ayık (olmak), sarhoşluğu geçmiş (olmak).
 2. az/öçülü içen.
 3. az/ölçülü içki içmek.
  sober down/up: ayıltmak, aklını başına getirmek.
 4. kendine hâkim/ölçülü/dengeli/ılımlı/ temkinli/makul/ciddî/ağır başlı (olmak).
  a sober estimate:
  makul bir tahmin.
  in sober fact: hakikatte.
  in sober earnest: pek ciddî olarak.
 5. (giyim vb.) gösterişsiz, sade.
 6. dizginlemek, ayıl(t)mak.
makul bir tahmin
çıplak gerçekler Noun
ciddi hâkim
adil hüküm
ayıltmak Verb
ayılmak Verb
apayık olmak Verb
çok ciddi olmak Verb