1. ayık (olmak), sarhoşluğu geçmiş (olmak).
 2. az/öçülü içen.
 3. az/ölçülü içki içmek.
  sober down/up: ayıltmak, aklını başına getirmek.
 4. kendine hâkim/ölçülü/dengeli/ılımlı/ temkinli/makul/ciddî/ağır başlı (olmak).
  a sober estimate:
  makul bir tahmin.
  in sober fact: hakikatte.
  in sober earnest: pek ciddî olarak.
 5. (giyim vb.) gösterişsiz, sade.
 6. dizginlemek, ayıl(t)mak.
makul bir tahmin
çıplak gerçekler İsim
ciddi hâkim
adil hüküm
ayıltmak Fiil
ayılmak Fiil
apayık olmak Fiil
çok ciddi olmak Fiil